Product

จัมโบ้บีดส์ พัซเซิล สามเหลี่ยม

สื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และคิดวิเคราะห์เบื้องต้น ชุดลูกปัดใหญ่หลากสี
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เม็ดลูกปัดทำด้วยพลาสติก ABS ลูกปัดมีรูปแบบแตกต่างกัน 12 แบบ
1.2 แผ่นวางลูกปัด ทำด้วยพลาสติก ABS
1.3 การ์ดฝึกกิจกรรม ทำด้วยกระดาษเคลือบมัน สำหรับวางใต้แผ่นวางลูกปัด
1.4 หนังสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.5 แผนการสอน บรรจุใน แฟลชไดร์ฟ
1.6 กล่องบรรจุอุปกรณ์ทำด้วยพลาสติกอย่างดี
1.7 ถุงผ้าสปันบอนด์ สำหรับเก็บกล่องบรรจุอุปกรณ์
1.8 สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และ KC Mark

ราคาชุดละ 4,800 บาท

บีดส์พัซเซิล ลูกปัดปริศนา

 • เกมพัฒนาสมองโดยการฝึกและพัฒนาความคิดอย่างมีระบบ กระตุ้นระบบความคิด  จินตนาการ ไปกับรูปร่างและสี
 • สินค้าในชุด มีทั้งหมด 4 แบบ คือ แบบสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม 6×10, สี่เหลี่ยม 8×8, สี่เหลี่ยม 5×12
 • เหมาะกับอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • มีแผนการสอน 1 ชุด บรรจุในแฟลชไดร์ฟ

ราคาชุดละ 6,400 บาท

แทงแกรมแม่เหล็กหมุนได้

 • เกมพัฒนาสมอง เสริมสร้างความคิด และพัฒนาสมาธิ
 • มีทั้งรูปแบบสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม
 • มีแผ่นโจทย์และแบบฝึกหัดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
 • มีรูปทรงและสีทั้งหมด 7 แบบ 7 สี และสามารถหมุนปรับรูปทรงได้

ไอคิว แมทสติ๊ก ไม้ขีดไฟเสริมเชาว์ปัญญา

 • สื่อการเรียนรู้เสริมทางการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และกระตุ้นความคิด
 • การแก้ไขโจทย์ของไม้ขีดไฟมีจำนวนทั้งหมด 50 โจทย์ และมีจำนวนไม้ขีดไฟทั้งหมด 18 ชิ้น
 • เหมาะกับวัย 6 ปีขึ้นไป

หุ่นยนต์วิทยาการคำนวณ พร้อมแผนการสอน

เมจิกคิวบ์ MAGIC CUBE

SOMA CUBE ลูกบาศก์แม่เหล็ก ฝึกมุมมองสามมิติ